Hoe wordt het einde vruchtgebruik belast in Spanje?

Verschillende cliënten kopen Spaans vastgoed samen met de kinderen. Eén van de pistes is dan het vruchtgebruik kopen op naam van de ouders en de blote eigendom op naam van de kinderen. Andere cliënten hebben het vruchtgebruik op een onroerend goed in Spanje geërfd. Daarom zal dit artikel bespreken hoe het einde van het vruchtgebruik in Spanje wordt belast.

Wat is vruchtgebruik en blote eigendom?

Met vruchtgebruik heeft u recht om het onroerend goed tijdelijk (in praktijk levenslang) te gebruiken en te verhuren als eigenaar. U bent echter ook verantwoordelijk voor de dagdagelijkse lasten. Denk aan onderhoudskosten en belastingen.

De blote eigenaar mag het onroerend goed niet gebruiken, maar krijgt de volle eigendom terug nadat het vruchtgebruik uitdooft. In praktijk is dat bij overlijden van de vruchtgebruiker.

In Spanje is de belasting op het einde van het vruchtgebruik afhankelijk van de wijze waarop de vruchtgebruiker zijn rechten heeft verkregen.

De vruchtgebruiker heeft het vruchtgebruik gekocht

In het kader van successieplanning wordt er vaak een gesplitste aankoop overwogen. Dit betekent dat de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom. Wanneer de ouders later overlijden, verkrijgen de kinderen de volle eigendom.

De kinderen zullen in dat geval registratierechten (ITP) betalen op de initiële waarde van het vruchtgebruik. De registratierechten zijn afhankelijk van de autonome regio. In de Comunidad Valenciana (Costa Blanca) bedraagt het tarief bijvoorbeeld 10%. In Andalusië is er een progressief tarief van 8-10%.

Let op: er zijn een aantal wettelijke vermoedens. Indien de vruchtgebruiker bijvoorbeeld na gesplitste aankoop binnen een termijn van 3 jaar overlijdt, is de erfbelasting van toepassing.

Lees meer over de gesplitste aankoop in Spanje.

De vruchtgebruiker heeft het vruchtgebruik geërfd

Doorgaans erft de langstlevende partner het vruchtgebruik op alle onroerende goederen. De kinderen erven de blote eigendom. Als de langstlevende partner komt te overlijden, dooft het vruchtgebruik uit.

De kinderen betalen dan de Spaanse erfbelasting op de waarde van het vruchtgebruik. De erfbelasting is eveneens afhankelijk van de autonome regio.

Bron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Compare

Enter your keyword